MEMORAMA

Artikelnummer : MO-MO1059a-06-4GB
Färg :
Material :
Credit card size and shape USB 2.0 memory stick in ABS. The flat surface of the product allows a full colour printing of your logo and pictures.
 
Antal
Märkning
Märkmetod
Ange position för märkning
MEMORAMA - FRONT PD
MEMORAMA - BACK PD
MEMORAMA - FRONT PD
MEMORAMA - BACK PD
MEMORAMA - FRONT PAD
MEMORAMA - BACK PAD
MEMORAMA - FRONT PAD
MEMORAMA - BACK PAD
MEMORAMA - FRONT PAD
MEMORAMA - BACK PAD
MEMORAMA - FRONT PAD
MEMORAMA - BACK PAD
På grund av rådande omständigheter på elmarknaden så har kostnaderna för el kraftigt ökat. Tyvärr leder detta till att vi från och med måndag 24/10-22 blir tvungna att lägga till ett energitillägg på varje nyregistrerad tryck order som Midocean producerar. Energitilägg baserat på tryckkostnad: Under 2000:- 29:-, 2.000-10.000:- 49:-, 10.000+ 99:-. Vi tycker detta är beklagligt men ser för tillfället inget annat alternativ under rådande energikris. Midocean hoppas på att detta blåser över inom nära framtid och att vi då kan återgå till det normala igen.
-