MO1203c-40-16G

Artikelnummer : MO-MO1203c-40-16G
Färg :
Material : bamboo
16GB USB Flash Drive with protective bamboo cover. Bamboo is a natural product, there may be slight variations in colour and size per item, which can affect the final decoration outcome.
 
Antal
Märkning
Märkmetod
Ange position för märkning
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
MO1203c-40-16G - FRONT
MO1203c-40-16G - BACK
På grund av rådande omständigheter på elmarknaden så har kostnaderna för el kraftigt ökat. Tyvärr leder detta till att vi från och med måndag 24/10-22 blir tvungna att lägga till ett energitillägg på varje nyregistrerad tryck order som Midocean producerar. Energitilägg baserat på tryckkostnad: Under 2000:- 29:-, 2.000-10.000:- 49:-, 10.000+ 99:-. Vi tycker detta är beklagligt men ser för tillfället inget annat alternativ under rådande energikris. Midocean hoppas på att detta blåser över inom nära framtid och att vi då kan återgå till det normala igen.
-